Društvo

Trebinje

Trebinje

UNDP u saradnji sa partnerima organizuje edukativno-zabavni događaj u Trebinju

UNDP u saradnji sa partnerima organizuje edukativno-zabavni događaj u Trebinju

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, a uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnj

Pages