redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Šansa za zaposlenje za više od 4.000 osoba u Srpskoj

Šansa za zaposlenje za više od 4.000 osoba u Srpskoj

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje RS usvojio je u petak odluku o raspisivanju javnog poziva za korištenje novčanih sredstava po programima, na koje je saglasnost dala Vlada RS.

"Planirali smo šest programa za zapošljavanje u 2018. godini, pored programa koji su usvojeni, usvojena je i odluka o raspisivanju programa u glasilima, a nezaposleni i poslodavci od ponedjeljka mogu aplicirati na projekte Zavoda za zapošljavanje RS, koje radimo u saradnji s Vladom RS", istakao je Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS.

Naglasio je da će 14.700.000 KM biti usmjereno u zapošljavanje u RS, a, kako kaže, ukupno će biti zaposleno od 4.000 do 4.200 osoba, u zavisnosti od projekta.

Naveo je da je ove godine uveden novi projekat zapošljavanja u privredi putem podsticaja, a namjera je da kroz ovaj projekat budu regresirani doprinosi za sve poslodavce koji su zaposlili radnike u 2017. godini.

"Ove godine još imamo i projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika, koji smo planirali razumijevajući potrebe privrede da kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju dođu do kvalitetnije radne snage", rekao je Vujičić.

Boško Tomić, predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje RS, istakao je da je suština usvajanja operativnog plana smanjivanje stope nezaposlenosti.

"Cilj je omogućiti zaposlenje za više od 4. 000 lica, a to su pretežno lica koja su teže zapošljiva, tako da na ovaj način stimulišemo sve te kategorije da dođu do posla", rekao je Tomić.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, rekao je da se ovim pokazuje koliko Vlada ima socijalnu komponentu kada su u pitanju mladi ljudi.

"Ostali smo dosljedni onome što stoji u strateškim dokumentima i stimulišemo poslodavce koji će uz ove regrese koji im se pružaju zapošljavati mlade ljude. Boračka populacija će kroz komponentu samozapošljavanja imati šansu da riješi svoj status", naglašava Savanović.

Neyavisne novine