Aktiv žena GO SP Trebinje obilježio sedmicu borbe protiv nasilja nad ženama

Aktiv žena GO SP Trebinje obilježio sedmicu borbe protiv nasilja nad ženama

 Aktiv žena GO SP Trebinje obilježio je sedmicu borbe protiv nasilja nad ženama.

U prostorijama stranke organizovano je predavanje i interaktivni razgovor sa dipl. socijalnim radnikom Teodorom Deretić na ovu temu.

Predavanje je imalo za cilj podizanje svijesti o društvu u kome živimo, kao i razmjenu iskustava i mišljenja o ovoj vrsti ,koje je iz privatne izašlo u javnu sferu i postalo svakodnevnica bosansko-hercegovačkog društva.

 

„Došli smo do zaključka da odgovorne institucije nisu pokazale svoju efikasnost, ažurnost i ozbiljnost u radu po pitanju ovoga problema. Svakodnevno ćemo se, kao politička partija baviti ovom problematikom, praveći planove i konstruktivna rješenja koja ćemo uputiti direktno ka institucijama sistema kako bi se evidentan problem, uz aktivnost svih, pravovremeno identifikovao i na taj način došlo do djelovanja koje će doprinijeti smanjenju ove devijantne pojave“, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Socijalističke partije Trebinje.