Aktiv žena SP-a organizovao predavanje na temu "Potrebe i prava osoba sa invaliditetom"

Aktiv žena SP-a organizovao predavanje na temu "Potrebe i prava osoba sa invaliditetom"

Dana 06.12.2017. godine Aktiv Žena Socijalističke partije uz podršku Aktiva Mladih organizovao je predavanje na temu "Potrebe i prava osoba sa invaliditetom".

 

Predavanje je održano u okviru kampanje "16 dana aktivizma" u kojoj Gradski odbor Socijalističke partije Trebinje aktivno učestvuje, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 
"Na ovaj način skrenuli smo pažnju na probleme sa kojima se svakodnevno susreće ova kategorija stanovništva, na njihova zakonom propisana, a još uvijek de facto neostvariva prava. Razmatrane su realne potrebe osoba sa invaliditetom za prevazilaženjem svakodnevnih infrastrukturnih barijera, koje uz samo malo više truda mogu biti svedene na minimum, i u tom smjeru ćemo kao politička partija u narednom periodu djelovati",ističe se u saopštenju Gradskog odbora Socijalističke partije Trebinje.