redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

ERS krči put za gradnju vjetroparka

ERS krči put za gradnju vjetroparka

"Elektroprivreda RS" (ERS) raspisala je međunarodni javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu projekta uticaja izgradnje vjetroparka "Hrgud" u Berkovićima na životnu sredinu.

- Paralelno sa ovim aktivnostima krenućemo u pripremu tenderske dokumentacije za izbor glavnog konsultanta, koji će nadzirati realizaciju ovog projekta do samog kraja gradnje vjetroparka - rekao je direktor ERS Željko  Kovačević.

Nakon završetka ovih aktivnosti biće raspisan i tender za gradnju vjetroparka "Hrgud" instalisane snage od 48  megavata, a procijenjeno je da će godišnje proizvoditi 126 gigavata struje. Vrijednost projekta je 64,5 miliona evra, od čega će ERS izdvojiti 4,5 miliona evra, a preostali iznos biće iz kredita njemačke razvojne banke (KfW).

Njemačka banka je osim kredita, obezbijedila i grant od 200.000 evra za pripremne aktivnosti na projektu koje podrazumijevaju izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu, koja zahtijeva prethodno sprovođenje ornitoloških istraživanja  na lokaciji projekta.

U dosadašnjim pripremnim aktivnostima, KfW je finansirao projekat mjerenja karakteristika vjetra u RS.

- Mjerenja su rađena na pet lokacija i za svaku od njih je urađena prethodna studija izvodljivosti. Na osnovu rezultata mjerenja i preporuka koje su dale studije opredijelili smo se  za Hrgud kao jednu od najperspektivnijih lokacija - kazao je Kovačević.

"Elektroprivreda RS" je sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS zaključila ugovor o koncesiji, prema kojem je ukupno planirano vrijeme potrebno za izgradnju vjetroparka tri godine. Od toga su dvije godine predviđene za pripremne aktivnosti, a godina za gradnju vjetroparka.

Glas Srpske