redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Grad Trebinje raspisuje Javni poziv za adaptaciju stambenih jedinica roditeljima poginulih boraca

Grad Trebinje raspisuje Javni poziv za adaptaciju stambenih jedinica roditeljima poginulih boraca

Grad Trebinje raspisao je danas Javni poziv za adaptaciju stambenih jedinica roditeljima poginulih boraca.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju roditelji poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske koji imaju u vlasništvu stambenu jedinicu (stan, kuća).

 

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

- Dokaz o prebivalištu

- Rješenje o statusu porodice poginulog borca

- Dokaz o vlasništvu (zk. izvadak - Katastar)

- Izjava da li je od opšine, preduzeća, javne ustanove ili republike Srpske dobio/la sredstva na ime adaptacije stambenih jedinica.

 

Zahtjev se podnosi Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu, putem Centra za usluge građana u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.