JU “ Dom učenika “ Trebinje raspisuje Konkurs za prijem učenika u Dom

JU “ Dom učenika “ Trebinje raspisuje Konkurs za prijem učenika u Dom

Obavještavaju se učenici srednjih škola, koji će u toku školske 2019/2020.  godine, biti upisani od I- IV razreda da  JU “ Dom učenika  “ Trebinje raspisuje Konkurs za prijem učenika u Dom.

 

 

USLOVI:

 

Učenici koji prvi put podnose zahtjev za upis dužni su uz prijavu dostaviti sledeće dokumente:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih.
 2. Uvjerenje o prebivalištu.
 3. Potvrda o upisu u srednju školu.
 4. Ovjerena kopija svjedočanstva od VI do XI razreda  Osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole.
 5. Ovjerena kopija svjedočanstva iz predhodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole.
 6. Potvrda da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim Olimpijadama , na kojima učenici iz Republike  Srpske imaju pravo učešća / sdamo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov ).
 7. Ovjerena kućna lista.
 8. Potvrda o školovanju / studiranju za članove domaćinstva na školovanju/ studiju, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih.
 9. Potvrda da se nezaposleni članovi  domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje.
 10. Uvjerenje nadležne poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja , roditelje koji su nezaposleni, a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje.
 11. Prosjek prihoda za period  januar – juni tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva / poslednji ček od penzije.
 12. Rješenje nadležnog organa  Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu.
 13. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu.
 14. Izvod iz matične knjige umrlih, za učenike bez jednog ili oba roditelja.
 15. Dvije male fotografije.

 

 

Cijena  ishrane  i smještaja je 75,00 KM po učeniku mjesečno , dok za djecu palih boraca i ratnih vojnih invalida od I – V kategorije je smještaj i ishrana besplatan.

 

JU Dom učenika Trebinje raspolaže  sa kapacitetom od 197  ležajeva. Dom učenika  je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj  su za redovne učenike iz susjednih  opština a koji pohađaju Trebinjske srednje  škole obezbijeđeni:

1. Smještaj i ishrana

2. Uslovi za učenje

3. Uslovi za sportske i vannastavne aktivnosti

4. Domska biblioteka

5. Higijena i cjelodnevna portirsko – čuvarska služba.

 

Кvalitet hrane i higijena su na zavidnom nivou.

 

Dom je u potpunosti renoviran, a sobe su dvokrevetne, trokrevetne  i četverokrevetne  sa kupatilom  u svakoj  sobi. Smještajni kapaciteti, nakon izvršenog generalnog renoviranja svih prostorija doma, grijanja, restorana, kupatila u svakoj sobi učionica itd. odgovaraju savremenim standardima. 

 

Molbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Konkursnoj komisiji Doma učenika u Trebinju, Vojvode Stepe Stepanovića bb .

 

Konkurs  ostaje otvoren  do popune kapaciteta Ustanove.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone     059  240 - 984  i    059 240  - 983

 

Trebinje Danas