Lambeta:Riješiti problem divljih deponija

Lambeta:Riješiti problem divljih deponija

Divlje deponije su jedan od gorućih problema u Trebinju zbog čega su nadležne službe pozvale pravna i fizička lica da otpad odlažu na za to propisana mjesta.

Divljih deponija ima čak i u centru grada, a da bi se takve situacije izbjegle Komunalno preduzeće će ubuduće u saradnji sa Komunalnom policijom, sprovoditi rigoroznije kontrole odlaganja otpada. 

"Da bi se riješio problem stavaranja divljih deponija Odjeljenje za urbanizam će odrediti tačnu lokaciju za odlaganje građevinskog i drugog kabastog otpada, rekao je Srni direktor Komunalnog preduzeća Nedeljko Lambeta. 

On kaže da je u gradu u toku uklanjanje kabastog otpada i čišćenje grada, koje sprovodi Komunalno preduzeće u saradnji sa Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove grada Trebinja i Hidroelektranama na Trebišnjici. 

Lambeta napominje da se trenutno uklanja divlja deponija u Zasad polju, iza zgrada "Luča". 

 

On podsjeća da je prije nešto više od mjesec dana formiran i Tim za izradu i realizaciju Akcionog plana uređenja i čišćenja uže i šire gradske zone grada Trebinja, i da je u toku uređenje i čišćenja obala i korita rijeke Trebišnjice, od brane "Gorica" do manastira Tvrdoš.

SRNA