redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Opština Nevesinje planira kreditno zaduženje od 3,5 miliona maraka

Opština Nevesinje planira kreditno zaduženje od 3,5 miliona maraka

Opština Nevesinje planira kreditno zaduženje od 3,5 miliona maraka koje bi bilo iskorišteno za pokriće deficita, refinansiranje postojećih kredita i kapitalne investicije.

Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju naći će se na dnevnom redu naredne sjednice Opštinskog parlamenta koja je zakazana za 5. maj.

 

PRIJEDLOG ODLUKE
o kreditnom zaduženju Opštine Nevesinje

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost i odobrava kreditno zaduženje Opštine Nevesinje radi refinansiranja neisplaćenog dugoročnog duga,finansiranja jednog dijela prenesenih obaveza iz 2016. godine i za finansiranje kapitalnih investicija u 2017. godini, u skladu sa članom 66. Zakona.

Član 2.

Za namjene iz člana 1. ove Odluke Opština Nevesinje će se zadužiti u iznosu od 

3.500.000,00 KM (glavnica).

Član 3.

Kamata iz člana 2. ove Odluke će biti određena Ugovorom o kreditu koji će biti sklopljen nakon provedenog postupka javnih nabavki, a ne može biti veća od 4,5% na godišnjem nivou uz fiksnu kamatnu stopu. Troškovi obrade kredita ne mogu biti viši od 0,1% od traženog kredita.

Član 4.

Rok otplate kredita je 8 godina, povrat kredita u 96 mjesečnih anuiteta.

Član 5.

Kredit će se realizovati u cjelosti u traženom iznosu, a utrošće se odmah iznos od 2.281.657,00, i to 588.189,00 KM za pokriće deficita i 1.693.468,00 KM za refinansiranje postojećih kredita, a preostali dio u iznosu 1.218.343,00 KM za kapitalna ulaganja prema prispjeću računa za planirane kapitalne investicije.

Član 6.

Kredit će se otplaćivati iz redovnih prihoda, a biće obezbijeđen bjanko mjenicama i nalozima za prenos.

Član 7.

Kvantifikacije u vezi sa ograničenjima koja su sadržana u članu 59. Zakona su sljedeće:

Redovni prihodi budžeta u 2016. godini su iznosili 5.725.276,00 KM, i to poreski prihodi 5.141.059,00 KM i neporeski prihodi 584.217,00 KM.
Redovni prihodi planirani u budžetu 2017. godine u iznosu od 5.898.499,00 KM, i to poreski prihodi 4.979.655,00 KM i neporeski prihodi u iznosu od 918.844,00 KM.
Obaveze za otplatu kredita (godišnji anuitet) u 2017. godini iznose 523.168,00 KM.
Član 8.

Kreditno zaduženje će se realizovati preko banke koja ponudi najpovoljniju kamatnu stopu.

Član 9.

Ovlašćuje se Načelnik opštine da može u potpisati Ugovor o kreditnom zaduženju za namjene iz člana 1. ove Odluke.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Nevesinje“

Radio Nevesinje