redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić sa saradnicima posjetio FPM Trebinje

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić sa saradnicima posjetio FPM Trebinje

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje juče je posjetio rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Stevo Pašalić sa svojim saradnicima: prorektor za nastavu doc. dr Vera Ćevriz-Nišić, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Siniša Berjan, prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Nenad Lalić kao i prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport prof. mr Sandra Ivanović.

Tom prilikom na Fakultetu je održan radni sastanak na kome su ispred Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje prisustvovali dekan prof. dr Dušan Jokanović, prodekan za nastavu prof. dr Obrad Spaić, prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr Mirjana Miljanović i član senata Univerziteta, doc. dr Ljerka Jeftić. 
Poseban akcenat sastanka stavljen je na unapređenje kvaliteta nastave i provođenje svih aktivnosti na Univerzitetu koje mogu da doprinesu u ostvarenju tog cilja.
Na sastanku se razgovaralo i o unapređenu naučno-istraživačkog rada i mogućnostima učešća Fakulteta u međunarodnim projektima – HORIZONT, ERASMUS…
Rektor Univerziteta, prof. dr Pašalić sa svojim timom dao je snažnu podršku razvoju Fakulteta kao organizacione jedinice integrisanog Univerziteta. Na kraju sastanka, prisutni su obišli laboratorije Fakulteta i sagledali mogućnosti iskoristivosti laboratorijske opreme u pogledu saradnje sa privredom i aplikacije na naučno-istraživačke programe i projekte.

Trebinje danas