redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Statistika:U Srpskoj živi 1.170.342 stanovnika

Statistika:U Srpskoj živi 1.170.342 stanovnika

U Republici Srpskoj, prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. godine, živi 1.170.342 stanovnika, podaci su koje je danas u Banjaluci saopštio Republički zavod za statistiku.

Prema rezultatima popisa stanovništva, u Srpskoj živi najviše Srba 970.857, zatim Bošnjaka 148.477, Hrvata 26.509 i 1.116 Crnogoraca.

U Republici Srpskoj živi 341 Makedonac, 248 Italijana, 218 Čeha, 166 Mađara, 140 Albanaca i 95 Nijemaca.

Popisom je utvrđeno da u Srpskoj živi 186 Poljaka, 1.974 Roma, 62 Rumuna i 177 Rusa.

U Republici Srpskoj živi i 19 Rusina, 109 Slovaka, 504 Slovenca, osam Turaka i 2.197 Ukrajinaca.

Zaposleno 350.000 stanovnika

U Republici Srpskoj je, bilo ukupno 350.670 zaposlenih, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U dijelu popisa koji se odnosi na ekonomske karakteristike navodi se da je među zaposlenim bilo 206.644 muškarca i 144.026 žena.

Najviše zaposlenih – njih 67.516 radilo je u uslužnim zanimanjima i prodavnicama, a 41.858 kao tehničari i stručni saradnici.

Posmatrano prema djelatnostima, najviše zaposlenih – njih 60.016 radilo je u prerađivačkoj industriji. Slijede poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, gdje su popisana 58.022 zaposlena, te javna uprava sa 32.559 zaposlenih lica.

Najbrojnija starosna grupa – od 55 do 59 godinanepismenih 3,3%

U Republici Srpskoj, od 1.170.342 stanovnika, 93.458 ima od 55 do 59 godina.

To je najbrojnija starosna grupa, navodi se u dijelu popisa koji se odnosi na gradove, opštine i naseljena mjesta u kojem piše i da 92.000 stanovnika ima od 50 do 54 godine, a 87.204 stanovnika od 60 do 64 godine.

Podaci pokazuju i da se u starosnoj kategoriji koja obuhvata grupu od 40 do 46 godina nalazi veći broj lica nego što je to u grupi od 20 do 24 ili od 15 do 19 godina života.

Od ukupnog broja stanovnika u Srpskoj je 34.928 lica ili 3,29 odsto nepismeno, od kojih je skoro 30.000 žena. Za 10.476 lica nema podataka o pismenosti.

U Republici Srpskoj je, prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstva i stanova iz 2013. godine, bilo ukupno 1.005.535 stanovnika starijih od 15 godina od kojih je oženjen, odnosno udat 576.151, a nikada se nije oženilo, odnosno udalo 269.618, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Razvedeno je 36.228 stanovnika, udovaca i udovica ima 123.538, a 30.197 onih koji žive u neformalnoj zajednici.

Prema podacima popisa, u Srpskoj žive 518.243 žene starije od 15 godina, od kojih 131.752 nisu rađale, 69.805 je rodilo jedno dijete, 201.271 je rodila dvoje djece, a 115.415 troje ili više.

Doselilo 760.000 stanovnika

U Srpskoj, od 1.170.342 stanovnika, njih 412.703 od rođenja stanuje u istom mjestu, dok se doselilo 759.639 ljudi, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U dijelu popisa koji se odnosi na migracije navodi se da je najviše doseljenih – 185.581 iz Federacije BiH, dok se 105.165 lica preselilo iz jedne u drugu opštinu.

Iz inostranstva u Srpsku se doselilo 180.305 lica, od kojih 75.116 iz bivših jugoslovenskih republika.

Posmatrano prema periodu, najviše doseljenih, odnosno 112.945, bilo je tokom rata od 1991. do 1995. godine, kada je 71.299 ljudi stiglo u Srpsku iz FBiH.

Iza toga, najveći broj doseljenih lica na popisu se izjasnilo da su došli 1980. godine i ranije.

Posmatrano prema državljanstvu, u kategoriji rođeni u stranim državama, najveći broj stanovnika Srpske, njih 24.086, vodi porijeklo iz Hrvatske.

U Republici Srpskoj, ima ukupno 408.825 domaćinstava sa prosječno 2,85 članova, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Pet i više članova ima 58.469 domaćinstava, četiri člana 72.771 domaćinstvo, tri člana 79.155 domaćinstava, dva člana 107.130 domaćinstava, a jednog člana ima 91.300 domaćinstava.

Najviše domaćinstava ima grad Banjaluka, 65.010 sa prosječno 2,76 članova. Slijedi Bijeljina sa 34.309 domaćinstava i prosječno 3,02 člana, grad Prijedor, gdje je registrovano 27.961 domaćinstvo koje u prosjeku ima 2,88 članova.

Zvornik ima 17.690 domaćinstava sa prosječno 3,07 članova, a Gradiška 16.936 domaćinstava u kojima je u prosjeku 2,9 članova.

Agencije