redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Učenici Muzičke škole osvojili 36 nagrada u Banjaluci

Učenici Muzičke škole osvojili 36 nagrada u Banjaluci

Učenici Muzičke škole Trebinje osvojili su 36 nagrada na 25. takmičenju muzičkih škola RS održanom  u Banja Luci.

Anji Dučić, učenici Trećeg razreda srednje Muzičke škole pripala je specijalna nagrada u disciplini  violina.

Prve nagrade osvojili su: Lana Mišović i Elena Lambeta u disciplini viola, Lorena Andrić i Filip Milinić na gitari, te Anastasija Rajković i Teodora Kovačević u disciplini violončelo.

U kamernom duetu flauta najbolji su bili Marina Mučibabić, Marija Zirojević, Jovana Milošević, Kristina Piljević, Atanasia Galanos, Elena Lambeta, Nevena Ćurčić, Anja Riđešić, Teodora Bukvić, Anastasija Bukvić, Tina Milivojević, a u disciplini klavirski duo: Isidora Gambelić i Lana Ćapin.

Mladi trebinjski muzičari osvojili su na republičkom takmičenju Banjaluci i 12 drugih i devet trećih nagrada.

Rezultati XXV takmičenja muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka, 29. i 30. mart 2018. godine:

 

Disciplina viola:

Lana Mišović, II razred, I kategorija, I nagrada, klasa: Milica Dimitrić;
Elena Lambeta, II razred, II kategorija, I nagrada, klasa: Milica Dimitrić;
Jefimija Jovanović, II razred, I kategorija, II nagrada, klasa: Milica Dimitrić;

Disciplina gitara:
Lorena Andrić, IIrazred, I kategorija, I nagrada, klasa: Danica Kurtović;
Filip Milinić, IIrazred, I kategorija, I nagrada, klasa: Jelena Rajović;
Helena Ivelja, III razred, II kategorija, II nagrada, klasa: Jelena Rajović;
Jovana Milošević, VI razred, III kategorija, III nagrada, klasa: Danica Kurtović:

Disciplina violina:
Anja Dučić, IIIsr, IV kategorija, SPECIJALNA nagrada, klasa: Sonja Vojvodić:
Vasilisa Kojović, II razred, I kategorija, II nagrada, klasa Olga Bodrušić:
Irina Kapor, VI razred, II kategorija, II nagrada, klasa: Ljiljana Rajović;
Iva Koprivica, IVrazred, II kategorija, II nagrada, klasa: Ljiljana Rajović;
Katarina Janković, VI razred, III A kategorija, II nagrada, klasa Olga Bodrušić:
Tanja Vujović, III razred, II kategorija, III nagrada, klasa: Ljiljana Rajović;
Stefanija Pajić, II razred, I kategorija, III nagrada, klasa: Olga Bodrušić;
Anastasija Žulović,IIIrazred, II kategorija, III nagrada, klasa: Olga Bodrušić;
Sara Mijanović, V razred, III A kategorija, III nagrada, klasa: Ljiljana Rajović;

Disciplina violončelo:
Anastasija Rajković, II razred, I kategorija, I nagrada, klasa: Jana Draganić;
Teodora Kovačević, II razred, I kategorija, I nagrada, klasa: Jana Draganić;

Disciplina kamerni duo:
Marina Mučibabić, III razred, flauta
Marija Zirojević, II razred, flauta, I kategorija, I nagrada, klasa: Neda Tansijević:
Jovana Milošević, VI razred, gitara
Kristina Piljević, VI razred, gitara, II kategorija, I nagrada, klasa: Danica Kurtović;
Atanasia Galanos, II razred, klavir
Elena Lambeta, II razred, viola, I kategorija, I nagrada, klasa: Sonja Marković i Milica Dimitrić;
Nevena Ćurčić, Isr. flauta
Anja Riđešić, Isr. klavir, III kategorija, I nagrada, klasa: Neda Tanasijević;
Teodora Bukvić,IV razred, gitara
Anastasija Bukvić, IV razred, gitara, II kategorija, I nagrada, klasa: Danica Kurtović;
Marina Mučibabić, III razred, flauta
Tina Milivojević, V razred, klavir, II kategorija, I nagrada, klasa: Neda Tansijević, Jelena Ratković;

Marija Zirojević, II razred, flauta
Ana Ratković, III razred, klavir, I kategorija, II nagrada, klasa: Neda Tanasijević i Sonja Marković;
Anja Dučić, IIIsr. violina
Matija Tučić, IIIsr. violina, IV kategorija, II nagrada, klasa: Sonja Vojvodić;
Iva Koprivica, IV razred, violiona
Sara Mijanović, V razred, violina, II kategorija, II nagrada, klasa: Ljiljana Rajović;
Lana Mišović, II razred, viola
Jefimija Jovanović, II razred, viola, I kategorija, II nagrada, klasa: Milica Dimitrić;
Milja Tomašević, IV razred, klavir
Teodora Kovačević, II razred, violončelo, II kategorija, II nagrada, klasa: Jana Draganić;
Milana Gojković, IV razred, violončelo
Anja Pujić, IV razred, violončelo, II kategorija, III nagrada, klasa: Jana Draganić;

Disciplina klavirski duo:
Isidora Gambelić, VI razred
Lana Ćapin, VI razred, II kategorija, I nagrada, klasa: Irena Mijušković;
Mina Šekarić, V razred
Andrea Radović, V razred, II kategorija, I nagrada, klasa: Irena Mijušković;
Lana Perović, IIIsr.
Mili Bovan, IIIsr., IV kategorija, II nagrada, klasa: Jelena Kovačević;

Disciplina solfeđo:

Doroteja Radanović, III razred OMŠ , III nagrada, klasa: Gorana Vučić;
Anastasija Žulović, III razred OMŠ , III nagrada, klasa: Gorana Vučić;

Disciplina harmonija i muzički oblici:
Mili Bovann, III razred SMŠ , III nagrada, klasa: Aleksandra Rajković;