Davno nastala izreka „Hercegovina cijeli svijet naseli, a sebe ne raseli“ posljednjih godina postaje sve manje aktuelna, bar kada je nevesinjska opština u pitanju.


Istina, glavni razlog smanjenja broja stanovnika nisu migraciona kretanja koja su za ovo područje bila svojstvena nekoliko decenija unazad, već je to visoka stopa mortaliteta.
Prema podacima Matične službe, u 2017. godini umrlo je 180 lica, a u istom periodu rođeno je samo 77 beba čiji roditelji imaju prebivalište u ovoj opštini. I dok je broj rođenih na nivou iz prethodne godine, broj umrlih veći je za čak 32.
Da će nepovoljna demografska kretanja biti nastavljena i u budućnosti govori i mali broj zasnovanih bračnih zajednica. U 2017. godini sudbonosno „da“ izgovorilo je 46 bračnih parova, a samo prije dvije decenije broj sklopljenih brakova bio je četiri puta veći.
Iako još nisu objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2017. godinu, nema sumnje da će Nevesinje opet biti u grupi opština sa najmanjim prirodnim priraštajem u Republici Srpskoj.


Luka i Uroš na vrhu popularnosti
Za raziku od nekih ranijih godina među imenima koja su roditelji davali djevojčicama u Nevesinju u 2017. godini ne može se izdvojiti neko posebno popularno. S druge strane, najviše dječaka dobili su imena Luka i Uroš.
U Matične knjige upisano je i nekoliko rijetkih imena, poput Nikše ili Linde.
Radio Nevesinje