Gradska uprava Trebinja pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja

Gradska uprava Trebinja pozvala građane da se uključe u akciju čišćenja

Gradonačelnik Trebinja i trebinjska Gradska uprava pozvali su građane da se uključe u akciju proljećnog uređenja grada tokom aprila i tako daju doprinos očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine, komunalne i zdravstvene higijene i ljepšem izgledu grada.

Akcija, čiji je moto „Za ljepše Trebinje“, obuhvata čišćenje grada, odnosno uređenje javnih zelenih površina, prostora oko škola, poslovnih objekata, stambenih zgrada, ulica, trotoara, obala i korita rijeke, riječnih kanala, te uklanjanje nelegalnih deponija, kao i uređenje drugih neuređenih površina.

U pozivu je navedeno da se sve javne ustanove, škole, mjesne zajednice i svi ostali učesnici zainteresovani za ovu akciju, mogu javiti na besplatan broj „121“, sa prijedlozima i zahtjevima koji će biti biti proslijeđeni Koordinacionom timu za uređenje grada.

Građanima će biti na raspolaganju besplatan odvoz prikupljenog otpada.

„U gradskoj zoni, kućanske aparate, dijelove namještaja i slične stvari, treba odlagati pored kontejnera, ali ne na saobraćajnice. Odvoz kabastog otpada u prigradskom i seoskom području vršiće se po rasporedu redovnog odvoza smeća“, saopštili su iz Gradske uprave.

U saopštenju je navedeno da bi građani trebalo da iznesu otpad u ranim jutarnjim časovima, kako bi sve bilo odvezeno istog dana, ukoliko to bude moguće.

Predviđeno je da se u akciju uključe javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, vlasnici poslovnih prostora, škole, omladinske i nevladine organizacije, zajednice etažnih vlasnika, građani.

SRNA