redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Komunalna policija kaznila političku partiju zbog nepropisnog lijepljenja plakata

Komunalna policija kaznila političku partiju zbog nepropisnog lijepljenja plakata

Komulna policija Grada Trebinja je nakon nedavnog saopštenja da će se vršiti pojačane kontrole ljepljenja plakata od strane političkih stranaka izdala dva prekršajna naloga jednoj političkoj stranci koja se oglušila na ranija upozorenja.

Pored izrečenih prekršajnih naloga ovoj političkoj stranci je takođe izdato Rješenje u kojem se nalaže da u ostavljenom roku ukloni bespravno postavljene plakate.

Ukoliko se ne ispoštuje izrečeno Rješenje, slijede ponovne novčane sankcije. Kontrole ove vrste će ostati pojačane sve dok traje izborna kampanja, i sve političke stranke koje budu nepropisno ljepile plakate i time narušavali izgled grada će biti sankcionisane.

Još jednom apelujemo na sve političke stranke da svoje plakate postavljaju isključivo na dozvoljenim mjestima.

Kazne za ovu vrstu prekršaja su 1000 KM za političku stranku i 300 KM za odgovorno lice.

.