Komunalna policija Grada Trebinja u proteklom mjesecu, u okviru redovnih aktivnosti, vršila je pojačanu kontrolu nepropisnog parkiranja.


Kontrola nepropisnog parkiranje prvenstveno se odnosila na kontrolisanje parkiranja na trotoarima i zelenim površinama, sa jasnim ciljem, a to je obezbjediti normalne uslove za kretanje pješaka i bolji i uređeniji grad.
“U navedenom periodu izdato je 118 prekršajnih naloga za navedene prekršaje. Dešava se da ljudi prelaze granice pa vozila često parkiraju i na uređene zelene površine, te je pokrenuta inicijativa da se visina kazni za parkiranje na uređenim zelenim površinama znatno poveća u odnosu na ostale prekršaje, što bi za cilj trebalo da se dodatno poboljša stanje ovoj oblasti”, izjavio je za Trebinje Danas Bojan Čvoro – načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.


Načelnik Bojan Čvoro istaka je da će se u narednom periodu ovoj oblasti posvetiti velika pažnja. “Želimo da grad što spremnije dočeka predstojeću turističku sezon I u planu je da u narednom period vršimo pojačanu kontrolu nepropisnog parkiranja vozila”.


Iz nadležnog odjeljenja se apeluje na građane da ne čine navedene prekršaje kako ne bi bili prekršajni procesuirani.


Izvor: Trebinje Danas