Instrukcija za pristup veb stranici – korišćenje podataka sa meteoroloških stanica

U sklopu projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ koji je podržan kroz Program razvojnog partnerstva (develoPPP.de) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a koji sprovode Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), TeleGroup i NALED, u gradu Trebinju postavljeno je ukupno 5 najsavremenijih meteo stanica koje prate parametre od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Meteo stanice su u stanju da prikupljaju podatke o mikroklimatskim uslovima u realnom vremenu, kao što su podaci o temperaturi i vlažnosti vazduha i zemljišta, količini padavina, vlažnosti lista, sunčevoj radijaciji, jačini vjetra i slično ali i da predviđaju pojavu bolesti i štetočina za veliki broj poljoprivrednih kultura.

Podaci sa meteo stanica dostupni su svim zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta, ali i vlasnicima privatnih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Trebinja.

Podatke sa meteo stanica moguće je koristiti kroz AgroLIFE digitalnu platformu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Potrebno je da skinete mobilnu aplikaciju sa Google Play-a i počnete da upravljate svojom poljoprivrednom proizvodnjom putem ovog digitalnog asistenta.

Podaci sa meteo stanica takođe su dostupni i putem sledeće veb stranice – farmer.agrolife.world. Da biste putem ove veb stranice pristupili podacima sa meteo stanica za grad Trebinje potrebno je da koristite sledeće pristupne podatke:

Korisničko ime:Trebinje

Šifra:meteo

Za više informacija o projektu, AgroLIFE aplikaciji i meteostanicama potrebno je obratiti se Agrarnom fondu Grada Trebinja ili Odjeljenju za porodicu i razvoj sela
Kontakt telefon:+387 59 226 – 459
Elektronska pošta: [email protected]