"Agrores" Trebinje: Spoj struke, nauke i ukusa Hercegovine
Foto: Vesna Duka | "Agrores" Trebinje: Spoj struke, nauke i ukusa Hercegovine

TREBINJE - Poljoprivredna proizvodnja na hercegovačkom tlu je moguća jedino u okviru malih poljoprivrednih gazdinstava, jer su i parcele na ovom pdručju usitnjene zbog nedostatka većih prostranstava, ali je zato hrana ovog podneblja izuzetna, pa je potrebno samo nastaviti sa preferiranjem kvaliteta, a ne kvantiteta.

Ovo je zaključeno prvog dana međunarodnog Simpozijuma poljoprivrednih nauka "Agrores" i savjetovanja inžinjera poljoprivrede, na kome učestvuje oko 250 stručnjaka, sa 200 predstavljenih naučnih radova iz oblasti stočarstva, zaštite bilja i agrarne ekonomije.

“Naš cilj i jeste poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj, pa ćemo u okviru dana “Agroresa” organizovati i “Sajam ukusa i zanata” kojim želimo turistima predstaviti upravo te naše male proizvođače, a u okviru cjelokupnog projekta organizujemo i radionicu za djecu školskog uzrasta koje ćemo upoznati sa kompostiranjem i drugim načinima odlaganja otpada korisnim za poljoprivredu", kaže Danijela Salatić, menadžer Poljoprivrednog klastera "Stara Hercegovina" koji i organizuje sajam.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci Zlatan Kovačević, koji takođe prisustvuje Simpozijumu, rekao je da će biti predstavljeni naučni radovi iz zemalja sa skoro svih kontintenata.

"Imamo dva segmenta - naučni simpozijum i stručni gdje sa mrežom mladih agropreduzetnika organizujemo savjetovanje sa proizvođačima, a spojiće se i nauka, i struka, kao i krajnji korisnici - poljoprivredni proizvođači", pojasnio je Kovačević.

Rukovodilac Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta iz Banjaluke Boris Pašalić rekao je da je cilj ovakvih skupova da se okupe naučni radnici iz regiona i saopšte novosti, a da to sve nađe put do poljoprivrednika.

Simpozijum je otvorio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, napominjući da su strateški pravci djelovanja grada energetika, poljoprivreda i turizam, te da su ovakvi simpozijumi važni da bi se sagledalo šta treba uraditi da se poljoprivreda podigne na još veći nivo.

"Svi zahtjevi po pitanju navodnjavanja su ispunjeni, više od 85 odsto obradivih površina pokriveno je sistemom za navodnjavanje, besplatno privodimo zemljište namjeni, dajemo zasade kako bismo podržali naše proizvođače", naveo je Ćurić samo neke od aktivnosti u poljoprivredi.

Simpozijum u Trebinju će trajati do 30. maja, a organizator je Poljoprivredni fakultet iz Banjaluke.