Put mala brane.jpg (177 KB)

Saobraćajnica prema brani “Gorica” je asfaltirana, a uređena je i pješačka staza što će značajno olakšati saobraćajnu komunikaciju između gradskih naselja, dok će novim šetalištem biti stvoreni uslovi za uživanje u ljepotama rijeke Trebišnjice i okolnog područja.

Vrijednost ovog projekta je oko 750.000 KM bez PDV-a koga je finasiralo preduzeće “Hidroelektrane na Trebišnjici”.

Na ovaj način brana “Gorica” je uređenom saobraćajnicom i šetalištem povezana sa centrom grada.

Ostalo je još neuređeno desetak metara u blizini brane i manji dio šetališta, što će biti završeno ovih dana.

Saobraćajnica ima dvije trake ukupne širine 5m i dužine 2km, sa pješačkom stazom uz korito rijeke Trebišnjice duž cijelog puta, širine oko 1.5m.