Austrija (Foto: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH) -
Ekonomske sankcije EU protiv Rusije uskoro će se naći pred sudom, najavio je bečki advokat Georg Canger koji kaže da su one u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

Canger zastupa više klijenata koji su podnijeli tužbu protiv sankcija.

Rekao je da je u pitanju oko 50 tužbi Evropskom sudu protiv sankcija.

Canger ističe da sankcije krše Opšti sporazum o trgovini uslugama.

On ističe da je uvođenje ograničenja moguće samo iz razloga nacionalne bezbjednosti, a sankcije nisu u suštini predviđene u međunarodnim organizacijama.

Canger zastupa stav da je nacionalna bezbjednost EU nije konkretno ugrožena od Rusije, pošto Ukrajina nije članica Unije.

- Ekonomske sankcije iz političkih razloga suprotne su međunarodnom pravu - podvukao je on za "Oe24".

Istakao je da bez odluka Svjetske trgovinske organizacije i UN ne smiju biti uvedene sankcije.

Canger smatra da je opravdano da se i na nacionalnom nivou vodi borba protiv učešća jedne države u sankcijama, a potrebno je i obavezati organe EU da obustave dalje prijetnje sankcijama.

- Sankcije protiv pojedinaca i druga ograničenja protiv ruskih građana krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Princip vladavine prava mora važiti i prema pravnim licima - podvukao je on.