Iz Odjeljenja za inspekcije i poslove komunalne policije obavještavaju vlasnike ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Trebinja koji imaju istaknute ljetne bašte da će u narednim danima odsjek Komunalne policije pri Odjeljenju za inspekcijske i poslove komunalne policije obaviti kontrolu posjedovanja lokacijskih uslova koji su obavezni za isticanje bašti.


„Napominjemo da je visina kazni za neposjedovanje lokacijskih uslova 1 000 KM, te molimo privredne subjekte da lokacijske uslove uredno drže u svojim objektima i prilkom kontrole uredno pruže na uvid inspekcijskom organu koji će vršiti kontrole kako ne bi bili novčano sankcionisani“, navodi se u saopštenju Komunalne policije.

Radio Trebinje