0D903FAF-EB77-459A-8576-42E7AAB84474.jpeg
Javna ustanova "Bazeni" obavještava javnost da su u posljednje vrijeme suočeni sa činjenicom da određen broj „neodgovornih“ pojedinaca u toku noćnih časova preskače ogradu kako bi se kupali u olimpijskom bazenu.

"Ovim putem apelujemo na roditelje da utiču na svoju djecu kako se navedena pojava ne bi dešavala u budućnosti", navedeno je u obavještenju.

Radnici JU "Bazeni" u toku noćnih sati, u skladu sa Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima za javne površine i poslovne objekte, vrše pripremu bazenske vode, na način što se voda tretira sredstvima za dezinfekciju sa rezidualnim učinkom i korekcijom pH vrijednosti.

"Naša zakonska obaveza je da svaki nelegalni ulazak u naš posjed prijavimo nadležnoj policijskoj stanici, što povlači eventualnu prekršajnu i krivičnu odgovornost počinioca", zaključili su u saopštenju.