Juče je u Sarajevu potpisan Sporazum između USAID/PPMG i opštine Berkovići o dodjeli grant sredstava sa formiranje Preduzetničkog fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena.


USAID/PPMG i opština Berkovići pripremiće zajednički okvirni koncept koji će se koristiti kao model podrške.

Pravo na dodjelu sredstava kroz Javni poziv imaće žene koje pripadaju marginalizovanim grupama:

- Ženama žrtvama nasilja

- samohranim majkama

- nezaposlenim mladim ženama, mlađim od 30 godina

- nezaposlenim ženama u ruralnim sredinama

Ukupna vrijednost Preduzetničkog fonda je 40.000 KM, a sufinansiraju ga USAID/PPMG i opština Berkovići u iznosima od 20.000 KM.

Izvor: Opština Berkovići