37A8F0E4-B83C-4964-AE62-E562FFBD8605.jpeg
Bez gange veselja u Hercegovini nema. Ganga se u prazničnim dane duž cijelog krševitog juga.


Oni koji gangaju kažu da nije nimalo lako.

"Nije lako pjevati gangu pjeva se punim glasom, treba jak glas. Karakteristično je da je jedan pjevač započinje a pjeva grupa. Jedan započinje drugi vodi a ostali svojim glasovima upotpunjuju tu cijelu melodiju“, kaže Marijana Sudžum iz Udruženja vojvoda Vlatko Vuković iz Bileće.

Ganga je stariji tip pjevanja, posebno je zastupljena u dinarskom pojasu. Zanimljivo je jedno od predanja kako je nastala.

"Neki kažu da se na taj način pjevalo u periodu kada su Turci vladali da se ne bi razumjelo šta ljudi pjevaju“, kaže Simo RAdić iz Muzeja Hercegovine.

Sada se ove pjesme dobro razumiju i nadaleko čuju. Ganga se o svemu i svačemu.

"Često su lokal-patriotskog karaktera i nacionalnog, dok su bećarci više skloni nekim šalama i doskočicama, momak odgovara djevojci, djevojka momku. Šale na račun muža-žene, svekra-svekrve, tašte i tako dalje“, kaže Simo Radić iz Muzeja Hercegovine.

"Natpjevavanje je najzanimljivije, to nije oficijalna dio nastupa nego nešto što je najzanimljivije publici. Zato što su to šaljive ljubavne pjesme“, kaže Marijana Sudžum iz Udruženja vojvoda Vlatko Vuković iz Bileće.

Tako su mnogi u Hercegovini počeli s' gangom a završili sa brakom.