Radnici HET-a 1 u saradnji sa SRD – Trebinje i SRD – Bileća su izvršili veliku akciju poribljavanja Bilećkog jezera.

Jezero je poribljeno sa mlađi kalifornijske pastrmke veličine od 3-4 cm u količini 250000 komada.

Caption