Nakon našeg teksta pod naslovom "Krvi i meda "- na šta je trebinjski imam mislio?, koji smo juče objavili, pisao nam je imam Sadmir Mustafić.imam trebinjski.jpg

Dopis imama trebinjskog našoj redakciji prenosimo u cjelini.komentar-imam.jpg

Mi smo samo dio komentara juče objavili, ne da bismo izvukli iz konteksta nešto, nego da bi apostrofirali dio koji je mogao da se tumači na različite načine.

U namjeri da objavimo komentar u cjelini tražili smo ga tamo gdje smo ga i našli- na Facebook profilu trebinjskog imama, ali ga jutros nije bilo. Međutim, ostao nam je sačuvan i prenosimo ga.sadmir-komentar.jpg

Nismo imali insinuacije, nego želju da razjasnimo nešto što nije bilo potpuno jasno. Drago nam što je naš sugrađanin, imam trebinjski, objasnio ovu nedoumicu, jer- ne znaju svi turski jezik...

A, i, kao što smo i juče pisali, svaka izgovorena i napisana riječ ima svoju težinu- posebno ako je izgovore ili napišu predstavnici vjerskih zajednica u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina.

Zato je neophodno da sve ono što se kaže i napiše bude potpuno jasno da se ne bi pogrešno tumačilo.

Voljeli bismo i da je Sadmir Mustafić, imam trebinjski, bio precizniji kada je etiketirao trebinjsku mladost izjednačavajući huligane sa hiljadama mladih u Trebinju koji, svojim ponašanjem i uspjesima, predstavljaju primjer vaspitane, dobre i čestite omladine.

Trebinje je grad čiji su stanovnici dobronamjerni i otvorenog srca koji o drugima ne sude na osnovu boje kože ili pripadnosti određenoj vjerskoj zajednici nego jedino i isključivo prema tome da li su ili ne- ljudi. I to će ovaj grad uvijek biti. A, oni koji narušavaju takvu sliku o našem gradu, poput huligana koji su uznemirili trebinjskog imama i njegovu porodicu, moraju da budu sankcionisani.