bolnica-nevesinje.jpg

Bolnica u Nevesinju proslavlja jubilej - 10 godina postojanja. Tokom decenije rada uspjeli su da obezbijede najeminentnije stručnjake iz oblasti hirurgije i ginekologije, te da rade najzahtjevnije operacije iz ovih oblasti. Uvedene su nove dijagnostičke i terapijske procedure, a medicinski kadar je prošao dodatna usavršavanja.

Pacijenti koji stižu iz svih dijelova Hercegovine, Republike Srpske, BiH, Crne Gore čiji se broj iz dana u dan povećava, uslove i medicinsko osoblje Bolnice Nevesinje ocjenjuju najvišom ocjenom.

Sardanja sa timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti hirurgije i ginekologije traje već devet godina. Gostujući ljekari iz Beograda, uz domaći kadar, uradili su više hiljada operacija, među kojima su i one najkomplikovanije.

Operacije, koje se osim u Beogradu, ne rade nigdje u okruženju, u nevesinjskoj Bolnici uspješno obavlja svjetski priznati i poznati hirurg Predrag Peško sa svojim timom sa beogradskog Kliničkog centra.

U protekloj godini ambulantno je liječeno 3.000 pacijenata. Hospitalizovano je oko 2.300 pacijenata, a urađeno preko 800 operacija. Kontinuirano nabavljaju i opremu.

- Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i Fondu zdravstvenog osiguranja dobili smo novi CT aparat koji je od prošle godine u funkciji. Posredstvom akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" dobili smo za naše porodilište transportni inkubator i pulsni oksimetar - istakao je direktor bolnice Velibor Milivojević.

Posebna pažnja posvećena je stručnom usavršavanju. Osim o novim metodama liječenja, medicinsko osoblje prošlo je i obuku u oblasti unapređenja komunikacije sa pacijentima.