borci.jpg

Demobilisani borci Vojske Republike Srpske (VRS) imaju pravo da se odreknu dvostrukog radnog staža.

Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od februara ove godine omogućeno je da se licu kome je rješenjem Fonda utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju Fond na lični zahtjev ukine to rješenje kojim je taj staž utvrđen, a osiguranik nakon ukidanja rješenja o posebnom stažu u dvostrukom trajanju nema pravo za ponovno utvrđivanje tog staža.
 
Poseban staž u dvostrukom trajanju utvrđuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske svojim rješenjem, a na osnovu pravosnažnog rješenja o kategorizaciji borca, koje donosi nadležni državni organ. Ovaj staž računa se zaključno sa danom demobilizacije, odnosno sa danom oslobađanja iz zarobljeništva ili završetka liječenja i medicinske rehabilitacije, a najkasnije do 19. juna 1996. godine.

"Od ukupno 281.202 korisnika prava na penziju u matičnoj evidenciji Fonda evidentirano je 122.095 korisnika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju. Oni ukupno imaju 724.154 godine posebnog staža u dvostrukom trajanju ili prosječno 5,93 godine po korisniku prava", navode iz Fonda PIO RS.

Kako dodaju, pored njih u matičnoj evidenciji osiguranika Fonda je evidentirano i 71.780 osiguranika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju koji nisu korisnici prava na penziju, a oni će svoje pravo na penziju ostvariti u narednom periodu po ispunjavanju uslova u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.