Radovi na izgradnji modernog graničnog prelaza na Ivanici kod Trebinja, na granici sa Hrvatskom, počeli su prije dva dana.


Bageri ravnaju teren, a očekuje se da će prvi automobili u julu proći novim prelazom prema Dubrovniku.
Prelaz između BiH i Hrvatske imaće četiri trake za putnički i jednu za teretni saobraćaj, ali će u početku samo se koristiti za prelaz putnika, dok se ne proširi i granični prelaz Brgat na teritoriji dubrovačke opštine i ne uspostavi robni promet.
Moderni prelaz, koji će koštati oko dva miliona KM, trebao bi smanjiti gužve u ljetnim mjesecima, kada preko ovog prelaza dnevno prođe i do dvije hiljade automobila, a potpuna propusnost na putu Trebinje – Dubrovnik biće tek kad se i na Brgatu naprave nove trake za putničke automobile.

Gradnju novog prelaza na Ivanici usporavali su imovinski odnosi na parceli gde je planiran prelaz, a problem je riješen nakon izmjena i dopuna Zakona o ekproprijaciji Federacije BiH, koji pod posebnim uslovima omogućava da se uđe u posjed i da se u sudskom postupku riješava nadoknada za određenu parcelu, za koju se ne može postići dogovor.
Blic.rs