"Cilj Elektroprivrede Republike Srpske i Vlade Republike Srpske je što hitnije ulaganje u izgradnju objekata iz obnovljivih izvora energije jer ćemo na taj način sačuvati najnižu cijenu električne energije za domaćinstva u Republici Srpskoj", izjavio je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

On je precizirao da je 40 odsto proizvodnje MH ERS iz obnovljivih izvora energije, a da je cilj da se u narednom periodu taj procenat poveća na 60 odsto i zbog toga je ključna izgradnja objekata HE Dabar, HE Buk Bijela, HE Bistrica, Solarna elektrana Trebinje i vjetro park Hrgud.

Petrović je naglasio sa Republika Srpska ima ogromne vodene potencijale i velike potencijale za razvoj objekata iz vjetro i energije sunca.
Generalni direktor Elektroprivrede pojasnio je da energija vjetra ne spada u upravljive, odnosno stabilne izvore energije i da njeno balansiranje košta investitora zbog čega se MH ERS opredijelio prvenstveno za izgradnju hidro elektrana i solarnih elektrana.

"Do sada smo razvili 247 megavata solarnih projekata Trebinje - Ljubinje koji će sa projektima hidroelektrana služiti da prodajemo balansiranj energiju zemljama okruženja", kazao je Petrović.

On je naglasio da 13. jula ove godine Evropska komisija uvodi "border karbon", odnosno granicu za energiju koja je proizvedena iz termoelektrana.

"Sve članice EU već plaćaju emisiju ugljendioksida (CO2) koja iznosi 54 evra po megavat satu (54 eur/ 1 MWh) , a mi za sada tu naknadu ne plaćamo i postoji ideja da nekim simboličnim učešćem od oko 5 procenata pokažemo dobru volju da se krećemo ka principima EU i taj novac uložimo u naše projekte iz obnovljivih izvora" , rekao je Petrović.

On je naveo da BiH konačno mora da shvati i prihvati da je izgradnja energetskih objekata i konkurisanje na grantove EU od velikog značaja i za Republiku Srpsku i za Federaciju BiH i da pojedinci i institucije na nivou BiH treba da prestanu sa blokadama projekata od opšteg interesa.
"U BiH treba da shvate da će od ovih projekata, recimo HE BUK Bijela veliku korist imati i Federacija jer će se novac za PDV od prodaje električne energije uplaćivati Bosni i Hercegovini, odnosno i Federaciji BIH", kazao je Petrović.