Projekat revitalizacije staze kojom je nekada išla uskotračna pruga, a danas se koristi kao turistička atrakcija vožnje bicikla, nastaviće se od Trebinja prema izletištu Jazina u blizini grada, a, pored postojećih, planira se nabavka još 25 bicikala.

ćs.webp

Ovo je zaključeno na predstavljanju projekta "ReTRail", koga sufinansiraju EU i SR Njemačka, a u okviru "EU4 Bussines recovery" programa, s ciljem uvođenja novih ponuda u aktivni turizam u okviru podrške oporavku turističkog sektora u BiH od posljedica pandemije virusa korona.

"Projekat podrazumijeva sanaciju uskotračne pruge, takozvane Ćirove staze prema Jazini. Dio te staze je prohodan, ali postoji dio kuda se ne može proći i vjerujemo da će se nakon čišćenja, nasipanja odgovarajućim materijalom i drugih manjih zahvata na najkritičnijim mjestima najveći dio staze moći koristiti", rekao je Bojan Benderać, direktor trebinjske Razvojne agencije TREDEA.

On je dodao da je planirano i natkriveno parkiralište za bicikla u bivšoj kasarni u Trebinju, postavljanje signalizacije i informativnih tabli, kao i digitalna platforma i sajt koji bi služio promociji turističkih tura.

"Projekat obuhvata i radionice i obuke za one koji pružaju usluge u turizmu, te bolju saradnju sa biciklističkim klubovima", istakao je Benderać.

Prema riječima Veselina Savića, direktora Područne privredne komore Trebinje, ovo je nova ponuda u trebinjskom turizmu, koja do sada nije bila dovoljno iskorištena.

"Projektom želimo da uvežemo postojeću turističku infrastrukturu s atraktivnom biciklističkom stazom uz kanjon Trebišnjice, da imamo ponudu za sve, ne samo za ljubitelje aktivnog turizma", kazao je Savić, napominjući da je ovo početak jednog novog pravca razvoja turizma koji će dovesti još gostiju, uticati na dužinu boravka turista i sezonalnost u Trebinju.

I gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić se složio da Trebinje ima kapacitete da učestvuje u različitim razvojnim projektima, te da ovaj dio ima veliku razvojnu šansu u turizmu.

"Ovo je dokaz da možemo da ispratimo projekte. Za učešće u ovom projektu je bilo dovoljno da postoji Razvojna agencija i njeni zaposleni, pa smo minimalnim finansijskim učešćem dobili važan projekat u razvoju aktivnog turizma i biciklizma, što je planirano i strategijom razvoja turizma i grada", rekao je Ćurić.

On je najavio da će se u okviru projekta nabaviti 25 bicikala, te da će se u saradnji sa gradom Mostarom i drugim opštinama adaptirati i biciklističke staze na drugim područjima.

"Nadamo se da ćemo kroz ovaj projekat spojiti staze od Jazine do Mostara", zaključio je Ćurić.

Projekat "ReTRail" sprovode Razvojna agencija grada Trebinja TREDEA u partnerstvu sa Područnom privrednom komorom Trebinje i trebinjskom Turističkom organizacijom.