novcanik novac.jpg

​Najviše koristi od nove Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenima u institucijama BiH za 2023. godinu imaće imenovana lica, jer će im plata rasti daleko više nego "običnim" radnicima.

Naime, novom Odlukom osnovica za obračun plata povećana je sa 535 na 600 KM, a s obzirom da plata zavisi od koeficijenta, prosta matematika kaže da će imenovana lica imati daleko više koristi nego državni službenici, namještenici, stručni saradnici itd...

Primjera radi, sa osnovicom od 600 KM, osnovna plata higijeničarke biće 720 KM jer njihov koeficijent iznosi 1,2, i u odnosu na sadašnju platu veća je za 78 KM. S druge strane, osnovna plata ministra sa osnovicom od 600 KM iznosiće 5.100 KM i za čak 553 KM biće veća nego što je sada. Koeficijent ministra iznosi 8.5. Ubjedljivo najveće povećanje plate biće članovima Predsjedništva BiH koji imaju koeficijent 10, pa će ubuduće, odnosno kada budžet stupi na snagu, umjesto osnovne plate od 5.350 KM, imati osnovnu platu od 6.000 KM.