Riječi su, kada su ovakve fotografije u pitanju, suvišne....pg-danas.jpgpg-danas1.jpgpg-danas22.jpg