Nedeljko Čubrilović - Foto: RTRS
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je odgovor Kristijanu Šmitu na pismo koje je dostavljeno 27. jula 2022. godine u čijem je prilogu bila Odluka o donošenju izmjena i dopuna na Izborni zakon u BiH.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Potvrđujemo da je u Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, 27. jula 2022. godine, dostavljena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH.

Podsjećamo da su za nas obavezujući akti koje donosi Narodna skupština Republike Srpske, kao najviši zakonodavni i ustavotvorni organ vlasti Republike Srpske.

Prema tome, za nas je obavezujući i Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske od 10. marta 2021. godine u vezi Ocjene rada visokog predstavnika, primjene Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u kome se navodi da Narodna skupština Republike Srpske smatra da je sprovođenje civilnog dijela mirovnog sporazuma odavno postignuto, a da su prisustvo i aktivnosti Kancelarije visokog predstavnika već dugi niz godina ozbiljan teret napretku BiH i nespojivi su sa pojmom Ustava BiH, te predstavljaju prepreku na njenom putu ka evropskim integracijama.

Nakon 25 godina mira u BiH, krajnje je vrijeme da Kancelarija visokog predstavnika bude zatvopena i da odgovornost za budućnost i funkcionisanje BiH postane isključivo pravo i nadležnost naroda u BiH i njihovih političkih predstavnika, bez stranog uplitanja ili druge vrste ugrožavanja demokratskih procesa i mehanizama propisanih Ustavom BiH.

U skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske smatramo da je neophodno da domaće institucije preuzmu odgovornost za funkcionisanje BiH i da su neprihvatljivi nedemokratski i necivilizacijski postupci da stranac nameće zakonska rješenja u BiH.

Naglašavamo da je potpuno neprihvatljiva činjenica da neko ko pretenduje da bude međunarodni predstavnik podliježe pritisku sarajevske ulice i bošnjačkih političara, a ne uvažava stav legalnog i legitimnog demokratskog organa kao što je Narodna skupština Republike Srpske!

Narodna skupština Republike Srpske i dalje je opredijeljena za demokartizaciju društva i zalaže se za potpunu suverenost BiH i njenih entiteta, bez prisustva visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, a što je nedopustivi presedan koji obesmišljava svaki pokušaj normalizacije odnosa, vladavine prava i procesa evropskih integrcija.