Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, gostujući u jutarnjem programu Herceg televizije, govorio je o 21-oj sjednici skupštine Grada Trebinja. Ćurić je rekao da će glavna tema na skupštini biti prijedlog rebalansa budzeta za 2023 godinu, i prijdelog budzeta za 2024 godinu.

 

 

Ćurić ističe da je  Grad Trebinje sve svoje obaveze za 2023. godinu izmirio na vrijeme. Dodaje da pored rebalansa, koji je veoma važan i zvaničan dokument, tokom godine prate i prihode i rashode. Gradonačelnik Ćurić kaže da prihod koji je planiran prethodne godine za budzet u ovoj, sada je rebalans nešto umanjen, a upravo iz razloga što smo u procijenili da ne trebamo da prodamo imovinu koju smo planirali, nego ćemo to ostaviti u nekom narednom periodu. Tako da projekti nisu stali, sve ono što smo zamislili se radi, samo je drugi izvor finansiranja, kaže Ćurić.

Što se tiče budzeta za 2024. godinu on je nešto veći  u odnosu na 2023. godinu odprilike oko 42 miliona KM, bez kreditnog zaduženja, a ukupno sa 5 miliona KM kredita iznosi 47 miliona KM, i to je upravo najveći budzet do sada, ističe Ćurić. Najveći dio ovoga novca preko 20 miliona KM, dodaje Ćurić,  ide u investicije, konkretno u vodosnadbijevanje, komunalne infrastrukture, fekalne i oborinske kanalizacije.