Srn2023-8-5_1512764_0.jpg (158 KB)

Javno građevinsko preduzeće "Radnik" iz Trebinja ove godine postiglo je značajno veći obim posla sa privatnim firmama i fizičkim licima u odnosu na prethodne godine, a u planu je zapošljavanje određenog broja radnika, jer postoji potreba za majstorima raznih struka, izjavio je Srni direktor ovog preduzeća Bojan Čvoro.

Čvoro je rekao da je tekuća godina krenula sasvim zadovoljavajuće kada je riječ o ugovorenim poslovima, tako da trenutno imaju mnogo posla i ne oskudijevaju sa radnim zadacima.

"Ono što sada najviše radimo na terenu to je izgradnja potpornih zidova, stepeništa, ograda, rekonstrukcija dječijih igrališta, adaptacija stambenih i poslovnih prostora. Imamo u ovoj godini značajno veći broj poslova koje smo dogovorili sa privatnim firmama i fizičkim licima nego prethodnih godina", rekao je Čvoro.

On kaže da preduzeće uspijeva da izmiri sve obaveze prema radnicima, ali i prema dobavljačima, te navodi da imaju želju da ove godine postignu finansijski rezultat iz prošle godine, koji je bio jedan od najboljih od osnivanja firme.

"Prošle godine je zabilježen rast prihoda sa 680.000 KM na milion KM. U ovoj godini ako budemo uspjeli ostvariti isti taj rezultat, biću zadovoljan. Nadam se da ćemo uspjeti i da premašimo taj rezultat", rekao je Čvoro.

On dodaje da je preduzeće stabilno sa radnom snagom, a kada je riječ o terenskom dijelu posla, planiraju da zaposle određen broj radnika, jer imaju potrebu za majstorima raznih struka.

Čvoro je naveo da u okviru preduzeća postoji higijeničarska služba, koja ima dovoljno kapaciteta za održavanje haustora u stambenim zgradama, pa je pozvao vlasnike etažnih zajednica u Trebinju da se obrate ovom preduzeću, ukoliko žele da zaključe ugovor sa Javnim preduzećem "Radnik" za održavanje stambenih zgrada.

"Osim higijene, pružamo usluge zanatskih radova, prije svega molerskih, popravljanje instalacija i slično", rekao je Čvoro.

On je dodao da radnici ovog preduzeća rade i na održavanju komunalne infrastukture za potrebe Grada Trebinja, kao i projekte od interesa za lokalnu zajednicu.

"Preduzeće `Radnik` posjeduje auto-dizalicu do 24 metra visine, koja nam pomaže u svakodnevnim aktivnostima i iznajmljujemo je drugim firmama i fizičkim licima za njihove potrebe, pa se svi mogu obratiti na adresu firme i iznajmiti tu uslugu od nas", rekao je Čvoro.