rsz_unnamed_7.jpg

O izgradnji novog objekta Gimnazije u Trebinju, počelo je da se priča prije četiri godine, kada je hercegovački investitor Rodoljub Drašković u avgustu 2019. rekao da će za godinu dana napraviti najmoderniju Gimnaziju u Evropi.

Drašković je tada u pismu namjere, koje je uputio gradskim vlastima, naveo da je ulaganje u obrazovanje najznačajnija oblast za napredak Hercegovine i da zato želi da, kao svoju zadužbinu Trebinju i narodu, ostavi monumentalno zdanje, izgrađeno i opremljeno po najsavremenijim standardima.

Svjedoci smo da su odavno probijeni svi rokovi za završetak radova na ovom objektu, te ovu situacija najbolje možemo opisati izrekom ,, Obećanje ludom radovanje’’.

rsz_unnamed_8.jpg

Postavlja se pitanje zbog čega ni danas danas novi objekat Gimnazije nije završen.

Odgovor smo pokušali da pronađemo u Draškovićevoj kompaniji gdje su nam rekli da će odgovoriti poslije prvomajskih praznika i uputili nas na Fondaciju koja se zove "Rodoljub Drašković-gimnazija Trebinje", a koju zastupa Borislav Grubač, koji priznaje da nema mnogo informacija.

Prema mišljenju opozicije, glavni razlog je to što su gradske vlasti Draškovićev Grad Sunca iz šeste zone prebacili u četvrtu i tako mu povećali rentu.

Ali kakve veze ima zona u kojoj nalazi kompleks Grad Sunca, sa izgradnjom nove Gimnazije­, koja je trebala predstavljati zadužbinu, tačnije ustanovu izgrađenu dobrovoljnim prilogom?

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, rekao je su oni kao grad Trebinje ispunili i ispunjavaju sve što je navedeno u potpisanom sporazumu i što je do gradske uprave, te je dodao da su i oni imali nagovještaje da će biti ranije završeno.

Zbog čega bi gradske vlasti podlegle pritiscima i ucjenama i mjenjale svoje odluke o zonama, koje nemaju apsolutne veze sa novom Gimnazijom, kada su učinile sve što je dogovoreno po pitanju izgadnje ove obrazovne ustanove.

Šta je pravi razlog, zbog čega još uvijek nije završen novi objekat Gimnazije, čiji je rok bio u avgustu 2020. godine, ostaje i dalje nepoznanica. Nadamo se da će Zadužbina uskoro nastaviti sa radovima na zadovoljstvo svih građana i učenika, koji se već dugo raduju novoj Gimnaziji, jer činjenica je da je izgradnja ove obrazovne ustanove od velikog značaja, ne samo za Trebinje, već i za cijelu Hercegovinu i nešto po čemu će Draškovića pamtiti i buduće generacije.
rsz_unnamed_6 (1).jpg