154588.jpg (162 KB)

Da li su na pomolu novi arbitražni postupci za energetski sektor Republike Srpske? Za Rudnik i Termoelektranu Ugljevik ishod je poznat, ali ostaju neriješena pitanja isporuke energije iz RiTE Gacko prema Hrvatskoj Elektroprivredi, s jedne, i iz Hidroelektrane "Dubrovnik" prema Elektroprivredi Republike Srpske, s druge strane.

Znak jednakosti ne može se staviti između ova dva pitanja. Domaće institucije su obaviještene, namjera je da se sporovi pokušaju riještiti dogovorom.

Zaostavština, nastala raspadom bivše države, sa korijenima iz "jugoslovenske" sedme i osme decenije, izgleda, stigla je na dnevni red.

Hrvatska Elektroprivreda obavijestila je Pravobranilaštvo BiH da namjerava riješiti odnose i obaveze nastale ulaganjem u RiTE Gacko.

Neriješeno pitanje isporuke imaju HET i HE Dubrovnik, koje je jednostrano jedan od dva agregata spojila na hrvatsku mrežu 1994.

Time je, prema dokumentaciji, narušila sporazum iz prve etape izgradnje sistema o raspodjeli energije sa po dva agregata iz HE "Trebinje 1" i HE "Dubrovnik".

Stav iz Republike Srpske je da se dva različita i neriješena pitanja, između dva sistema, ne mogu "poravnavati" ili "prebijati".

Inicijative iz Crne Gore o nadoknadi za dio teritorije opštine Nikšić, potopljene Bilećkim jezerom, ili korišćenjem dijela vode, mogu biti riješene kroz pozitivne zakone u Republici Srpskoj ili kroz nove investicije.

Iz Elektroprivrede Srpske kažu da su angažovani advokatski timovi za rješavanje sporova. Sa HEP-om će se komunicirati putem Pravobranilaštava Srpske i BiH, a ako dogovora ne bude, rješenje je arbitraža.