LEGAT 3.jpg (818 KB)

Narodna biblioteka Trebinje povodom dana rođenja Jovana Dučića organizovala je danas Dan otvorenih vrata u Legatu Jovana Dučića.

Posjetioci su u prilici da pogledaju dio dragocjenogDučićevog nasljeđa koje se čuva u ovom jedinstvenom legatu.

U Dučićevoj biblioteci se nalaze knjige na 12 jezika, pisma, diplome, časopisi i drugi lični predmeti kneza pjesnika.

Njegov legat sadrži oko 5.600 monografskih knjiga i više od 1200 serijskih publikacija, dostupne su svima ali mogu da se koriste samo u prostorijama Legata uz prisustvo bibliotekara. Najstarija knjiga je iz 1573. godine, to je knjiga od Ludovika Gvičardinija, njegovi komentari o najpoznatijim mjestima u Evropi, to je preteča ekonomske geografije.

Odnedavno su knjige iz serijske publikacije unesene u elektronski katalog „COBISS“- bibliotečko-informacioni sistem, tako da se lako može pretražiti šta se nalazi u Legatu Jovana Dučića. Uskoro će biti završena i digitalizacija Legata.

Posljednjih godina ovo je mjesto posjećuje veliki broj pisaca, akademika, kulturnih i obrazovnih radnika, turista, studenata i srednjoškolaca te poštovalaca lika i djela Jovana Dučića.

Narodni pjesnik i diplomata Jovan Dučić rođen je u Trebinju 1871. godine. Smatra se jednim od najznačajnijih srpskih pjesnika i književnika 20. vijeka.

O jednoj od najvažnijih zbirki knjiga i dokumenata u regionu, koja svjedoči o životu i djelu velikog Dučića, Daliborka Radanović je razgovarala sa Ljiljanom Ninković, bibliotekarom Narodne biblioteke Trebinje, koja radi u Legatu Jovana Dučića.

Legat.jpg (298 KB)

Legat 2.jpg (368 KB)

Legat 1.jpg (255 KB)