Sjednica Vlade Srpske (Foto: Vlada Srpske) -
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na 150. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o izrađenoj Studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove JZU bolnica Trebinje, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Vlada Srpske saglasna je sa preporukom iz Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove JZU bolnice Trebinje, da postoji opravdana potreba da se pristupi izgradnji i opremanju novog objekta JZU bolnice Trebinje, navodi se u saopštenju.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrene proceduru javne nabavke Idejnog arhitektonsko-građevinskog projekta za izgradnju i opremanje novog objekta JZU bolnica Trebinje, te da po završetku izrade o istom upozna Vladu.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Grad Trebinje da izrade Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU bolnice Trebinje i o istom upoznaju Vladu.

Vlada Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01. januara do 31. decembra 2021. godine, na poziciji - Ostali tekući grantovi u zemlji, u iznosu od 3.778.340,00 KM, navodi se u saopštenju.

Sredstva se raspoređuju na JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo - 851.710,00 KM, JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica", Kozarska Dubica - 89.950,00 KM, JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"- 1.400.000,00 KM, JZU Bolnica Trebinje - 376.320,00 KM, JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović", Prijedor - 556.220,00 KM, te JZU Univerzitetska bolnica Foča - 504.140,00 KM, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske dala je saglasnost na Odluku na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u ukupnom iznosu od 346.582,95 KM u skladu sa Programom izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026, u ime i za račun sljedećih javnih zdravstvenih ustanova: JZU Dom zdravlja Banjaluka, JZU Dom zdravlja Vlasenica, JZU Dom zdravlja Kozarska Dubica, JZU Dom zdravlja Gacko, JZU Dom zdravlja Oštra Luka, JZU Dom zdravlja Petrovo, JZU Dom zdravlja Ugljevik, JZU Dom zdravlja Kneževo, JZU Dom zdravlja Srebrenica, JZU Dom zdravlja Berkovići, JZU Dom zdravlja Zvornik, JZU Dom zdravlja Čajniče i JZU Dom zdravlja Han Pijesak.

Podsjećamo, Vlada Srpske je 30. decembra 2020. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila Program izmirenja obaveza po osnovu doprinosa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026.

Programom su definisane mjere i aktivnosti koje obuhvataju izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim institucijama, a koji stiču uslove za ostvarivanje prava na penziju u periodu od 2021 - 2026 godine.