Može biti slika sljedećeg: 3 ljudi, ljudi stoje i na otvorenom

Delegacija Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", koju predvodi generalni direktor Luka Petrović posjetila je i detaljno se upoznala sa procesom proizvodnje i kapacitetima najmodernije termoelektrane u Evropi.

U pitanju je termoelektrana Ledvice u Češkoj, snage 660 MW, a koja je puštena u rad 2018. godine.Termolelektrana Ledvice ima instaliran superkritični kotao, kao i površinski rudarski kop Bilina u kojem se i danas ulaže u rudarsku opremu.

Delegacija MH "Elektroprivreda Republike Srpske" zahvalaila se prijateljima iz Češke na gostoprimstvu i razmjeni iskustva iz ove oblasti energetike.