dragan-hrnjez.jpg

Dragan Hrnjez se kao osamnaestogodišnjak našao u ratnom vihoru iz kojeg nije izašao do posljednjeg dana rata. Danas petedesetogodišnjak, samohrani otac, trajno radno nesposoban i korisnik Javne kuhinje. Sa sinom živi od više nego skromnih primanja.

Sa 18 godina u toku redovnog služenja vojnog roka našao se na hrvatskom ratištu. Potom dolazi u Trebinje gdje nakon mjesec dana ponovo zadužuje uniformu i odlazi na ratište na kojem je bio do kraja rata. Danas je trajno nesposoban za rad, samohrani je otac i kaže da ne zna od čega bi živio da nema Javne kuhinje.