Porodična medicina Doma zdravlja u Trebinju obilježava deset godina rada.Jubilej je obilježen skromno, a akcenat je stavljen na dječiju svijest o značaju ljudskog zdravlja.
Trebinje - porodična medicina - Foto: RTRS
Tim povodom, učenicima četvrtog razreda OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" održano je predavanje o zdravlju i njegovom očuvanju. Osim toga, bila je ovo i prilika za ocjenu dosadašnjeg rada najveće službe Doma zdravlja.
Specijalisti porodične medicine trebinjskog Doma zdravlja predavanje su posvitili zanimljivim temama prilagođenim dječijem uzrastu. Vrlo brzo se kroz dijalog došlo do odgovora kako očuvati zdravlje, kako se hraniti, koliko je bitna fizička aktivnsot i lična higijena.
Plaše li se djeca ljekara, posebno je pitanje, kojim su se pozabavili ljekari.
- Da li i mi možemo da budemo bolji, kako da poradimo na našem radu prema djeci, ovo je uzročno- posledična veza, da kvalitetnije radimo i razbijemo tabue, kaže dr Sanja Komnenović, specijalista porodične medicine.
Služba porodične medicine trebinjskog Doma zdravlja, nakon deset godina ima 15 timova, od kojih jedan funkcioniše u Lastvi.
- Ljekari porodične medicine imaju najviše kontakata, pristup porodičnoj medicini je neograničen i otvoren prema svima, naši pacijenti dolaze kod nas više puta i samim upoznavanjem stičete taj partnerski odnos, pojašnjava specijaloista porodične medicine, dr Tatjana Bošnjak.
Dr Branka Drašković, v.d. direktora JZU Doma zdravlja, ističe da je cilj u budućnosti unaprijediti nivo usluga i podići ih na još viši nivo.
Povjerenje i saradnja sa pacijentima je, kažu ljekari, od presudnog značaja.
Negativne strane porodične medicine, prema riječima pacijenata, odnose se uglavnom na zakazivanje pregleda i promjenu ljekara.
Prednosti ovakvog načina rada u odnosu na prethodni ipak su daleko veće.


RTRS