90FFED9B-C133-4A6B-A3F1-ACBB6FEB783A.jpeg
Rudnik i termoelektrana Gacko, jedan od vodećih subjekata u okviru Elektroprivrede Republike Srpske, donedavno je bio glavni zagađivač okoline u Gacku i Hercegovini. Međutim, problem zagađenja i emisije nezdravih čestica je za sada prošlost.

Početak rješavanja gorućeg problema, koji je prijetio zdravlju ljudi, prirodi i životnoj sredini, podudara se sa dolaskom na čelo RiTE Gacko Maksima Skoke, koji je rukovođenje preduzećem započeo krajem februara ove godine. Domaćinski odnos, disciplina i forsiranje stručnih kadrova odmah su dali rezultate, te su sanirana filterska postrojenja i sistemi za otpremu pepela, tako da dim iznad Gacka više nije svakodnevnica na opšte zadovoljstvo građana ove hercegovačke opštine.

Remont su izvršile tehničke ekipe RiTE Gacko uz asistenciju stručnjaka iz Srbije i Mađarske, a dugoročno rješenje postiglo bi se nabavkom modernog postrojenja za prečišćavanje. RiTE Gacko u zimsku sezonu ulazi sa spremnim rezervama otkrivenog uglja, koje će omogućiti nesmetan i kontinuiran rad. 

Maksim Skoko je i predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.