General-pukovnik Manojlo Milovanović biće upisan svijetlim slovima kao jedan od najodgovornijih starješina Vojske Republike Srpske /VRS/ koji je dao lični pečat odbrani srpskog naroda i Republike Srpske, navodi se u telegramu Organizacije starješina VRS porodici preminulog generala.milovanovic-general.jpg

U telegramu saučešća, koji je upućen i Senatu Republike, navodi se da je general-pukovnik Manojlo Milovanović svijetla ličnost proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata i jedan od čelnih vojnika VRS koji je dao nemjerljiv doprinos odbrani i izgradnji Republike Srpske, čije će djelo ostati zapisano u sjećanju svih patriota Srpske.

Napominje se da je general Milovanović prošle godine pristupio Organizaciji starješina VRS i tada izrazio opredjeljenje da se potrebno, zajedno sa drugim patriotskim snagama, oduprijeti svima koji nasrću na Republiku Srpsku i stvorene vrijednosti.

“Posebno se zalagao za istinu o pravednoj borbi srpskog naroda za opstanak na vjekovnim ognjištima i nesebično podržao izbor generala Ratka Mladića za počasnog predsjednika Organizacije starješina VRS, kao i organizovanje međunarodne konferencije o Srebrenici”, navodi se u telegramu koji je potpisao predsjednik Organizacije starješina VRS Milovan Milutinović.

General-pukovnik VRS u penziji Manojlo Milovanović preminuo je jutros u Banjaluci u 76. godini.

Milovanović je tokom proteklog rata u BiH bio načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske.

U Vojsci Republike Srpske odlikovan je Ordenom Nemanjića i Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

Penzionisan je 22. decembra 2000. godine.