Elektroprivreda Republike Srpske u prošloj godini ostvarila je dobit od 5.175.452 KM, a cijena električne enegrije najjeftinija je u regionu i u planu je da tako i ostane, rečeno je Srni u ovom preduzeću.


U ERS-u kažu da su sva preduzeća u sastavu holdinga, osim Rusnika i Termolektrane Gacko, pozitivno poslovala uprkos lošoj hidrologiji tokom 2016. godine.
"Dobrim upravljanjem slivovima, naše hidroelektrane su u takvim uslovima ostvarile dobre poslovne rezultate. Termoelektrane su imale niz poteškoća, od slabog kvaliteta uglja do niske cijene električne energije na pragu termoelektrana, ali su uspjele da ostvare planiranu proizvodnju i obezbijede dovoljne količine električne energije za sve potrošače", ističu u ERS-u.
Sva distributivna preduzeća zabilježila su značajna smanjenja gubitaka na mreži u prethodnoj godini, a povećana je i naplata potraživanja.
"Dobrim i usklađenim upravljanjem objektima, maksimalno su iskorišteni svi kapaciteti što je rezultiralo stvaranjem viškova električne energije koji su putem postupka prodaje plasirani i van BiH", ističu u ERS-u .
Iz ERS-a napominju da je višak električne energije, koji je plasiran distriktu Brčko i slobodnom prodajom u BiH i van granica BiH u 2016. godini, iznosio 1.800 gigavat časova električne energije što je doprinijelo da se stovare značajni prihodi.
Izvor: SRNA