Povoljna hidrologija i intenzivne padavine u slivnom području krajem ove godine značajno su doprinijeli da zalihe vode u akumulaciji Bileća budu iznad planiranih vrijednosti, što je za "Hidroelektrane na Trebišnjici" /HET/ siguran osnov da očekuje dobar proizvodni rezultat u 2018. godini, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.
On je istakao da je maksimalnim mogućim angažovanjem proizvodnih kapaciteta tokom decembra prvi put ove godine ostvarena planska proizvodnja sistema HET.
"Kao posljedica dugog sušnog perioda i rada u uslovima lošeg iskorištenja hidroenergetskog potencijala akumulacije Bileća tokom većeg dijela godine, ostvarena proizvodnja HET-a za 2017. godinu je daleko ispod očekivanja i iznosi 58 odsto", rekao je Vujić.
On kaže da je ovo preduzeće, pored nezabilježeno loše hidrologije, niskih zaliha vode u akumulaciji Bileća i smanjene raspoloživosti agregata, ipak svojom proizvodnjom bila garant pouzdanog snabdijevanja električnom energijom svih korisnika u elektroenergetskom sistemu Elektroprivrede Republike Srpske tokom 2017. godine.
SRNA