Dobili smo demanti u kojem objašnjavate pravila i procedure, te ističete transparentnost i identičan odnos prema svakom kupcu, istovremeno nas optužujući za tendencioznost, ali nismo dobili nijedan odgovor na pitanja koja smo vam poslali na vašu e-mail adresu.trebinjedanas-portal.jpg

A pitanja na koja smo tražili odgovore i dostavili ih uredno su:

-Ko su najveći dužnici MH ERS ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje i kolika su njihova dugovanja?

-Da li je sa njima napravljen reprogram duga i da li redovno izvršavaju te i prispjele tekuće obaveze?

-Da li se prema svima koji imaju dugovanja za utrošenu električnu energiju odnose na isti način ili ima povlaštenih kupaca kojima se , povremeno, „gleda kroz prste“? 

Ako smo eventualno pogriješili u bilo kojem dijelu našeg teksta, spremni smo da se i izvinimo, i preduzeću "Elektro- Hercegovina" i javnosti, ali pozivamo i vas da transparentnost ne "dozirate" isključivo na dio koji sami odaberete i ne "vraćate" taj termin u neke vaše uobičajene okvire tipa-reći ću ti šta i koliko hoću!

Naša namjera nije bila da polemišemo sa preduzećem "Elektro- Hercegovina" , već da potražimo odgovore na pitanja naših čitalaca, stanovnika ovog grada, vaših kupaca, koji u službama "Elektro- Hercegovine" očito nisu naišli na razumijevanje, valjana objašnjenja ili adekvatnu pomoć.

To i jeste naša uloga-da budemo glas javnosti, i kada je zadovoljna, a i kada je nezadovoljna, te da u ime ljudi koji nam se obraćaju postavimo pitanja koja oni nisu mogli da vam postave.

Pokušali smo i baš kao i oni ostali bez odgovora.

I, naravno, nećemo polemisati sa preduzećem "Elektro- Hercegovina" niti sa bilo kim, jer ni prvobitni tekst nije bio polemika, ali hoćemo i ubuduće da ukazujemo na sve što naši čitaoci identifikuju kao nejasno, nedovoljno transparentno, da ne kažemo problematično...

Naši sugrađani koji su nam se javljali na e-mail adrese, društvene mreže ili se oglašavali kroz komentare dokaz su da neke nejasnoće, da ne kažemo problem, kada je ova tema u pitanju postoje.

Malo više senzibilnosti, korektan međusoban odnos i razumijevanje poboljšaće sigurno situaciju, a, kako rekosmo u prvom tekstu na ovu temu- dug je dug i on se svakako, ako postoji, mora regulisati.

Ali, za sve postoji način, posebno u ponašanju onih koji na terenu sprovode nečije naredbe.

Ovim stavljamo tačku na ovaj dio priče, ali ne i na naš pokušaj da ukažemo na ono na što nam sugerišu čitaoci i pokušamo, makar, da utičemo da stvari posmatramo, svi zajedno, na drugačiji način.

Jer, kako rekosmo za sve postoji rješenje- civilizovano i kulturno.

I da napomenemo- mi nijedan naš tekst ne uklanjamo sa našeg portala.