U ponoć je formalno istekao rok od 30 dana u okviru koga je trebalo da se donese odluka o razrješenju predsjednika SO.

Dragan Krapović (Demokratska Crna Gora) kazao je da predlog za razrješenje predsjednika SO potpisan samo od odbornice Snežane Kuč, a da je od strane 17 odbornika, potpisan samo zahtjev za hitno sazivanje sjednice.

Krsto Radović, predsjednik budvanskog parlamenta je kazao da predlog nije pravno valjan i da nema utemeljenja, te da Skupština ne može raspravljati.

Đorđe Vujović (Demokratski front) kazao je da se ne može formalno pravno raspravljati o predlogu jer nije podnijet u skladu sa propisima.

Dragana Pima, odbornica DPS upozorila je da se mora voditi računa jer je falsifikovanje krivično djelo.Krapović je kazao da nije u pitanju falsifikat jer postoji original i svima je materijal podijeljen.

„Iz skupstinske službe da se izvadi original. Niko nije oduzeo stranicu, niti ko želi da podmetne. Ne iznositi optužbe za ono što nije istina”, kazao je Krapović.

Kuč je donijela original gdje ima kompletna dokumentaciju sa dvije strane potpisa.

Sekretarka Skupštine opstine Marija Kusovac donijela je original iz skupštinske službe na kome se vidi samo jedan potpis za predlog za smjenu Radovića.