SET panel.jpg (309 KB)

Drugi dan Samita energetike “SET - Trebinje 2023” počeo je panelom na temu "Kako se nositi sa visokim cijenama električne energije u regiji - snabdijevanje električnom energijom i izazovi daljnjeg razvoja tržišta električne energije.

U svom osvrtu na ocjene koje su se mogle čuti nakon prvog i tokom drugog dana Samita energetike Trebinje, generalni direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je rekao da je primjećeno da je najveći problema izdavanje načelne saglasnosti za priključak obnovljivih izvora električne energije - vjetar i sunce, bez ikakve kontrole.

"Moraće se državna regulatorna agencija u potpunosti uključiti u davanje saglasnosti za priključak ovakvih projekata. Ta balansna energija će biti budućnost i ona je iz godine u godinu sve skuplja. Proizvodna cijena termoelektrična energija će, takođe, biti sve veća ali pod uslovom da imamo u pogonima stabilnost rada", rekao je, između ostalog, Petrović.

Govoreći na temu "Kako se nositi sa visokim cijenama električne energije u regiji - snabdijevanje električnom energijom i izazovi daljnjeg razvoja tržišta električne energije Zoran Vuković, izvršni direktor za javno snabdijevanje Elektroprivrede RS je rekao da energetsku krizu u 2022. godini potrošači u RS nisu osjetili jer je Elektroprivreda svoje potrošače subvencionisala cijenom električne energije.

"Prosječna cijena električne energije na berzi je bila 271 evro a mi smo naše potrošače snabdijevali po cijeni od 28 evra", rekao je Vuković.

U radu panela učestvovali su eminentni stručnjaci iz Srbije, BiH i Crne Gore, kao i iz Elektroprivrede RS.

SET panel 1.jpg (408 KB)

U prvom dijelu drugog dana Samita energetike Trebinje 2023. održan je i panel na temu “Uloga distribuirane proizvodnje i usluge fleksibilnosti u procesu daljeg razvoja tržišta električne energije” a u drugom dijelu, tokom popodneva, biće riječi o mehanizmima osiguranja energetske tranzicije i rezultatima projekta inkluzivna dekarbonizacija te bezbjednosti energetskog sektora u oblasti mjerenja i prenosa.